cumhuriyet bayramı

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

21.03.202321 Mart 2023 Tarihli, 32139 Sayılı Resmi Gazete

21.03.2023 Tarihli, 32139 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.03.2023Araştırma geliştirme projelerinin Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar hk. Tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığının ve ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesinin sağlanması hk.Devamı >>

20.03.202320 Mart 2023 Tarihli, 32138 Sayılı Resmi Gazete

20.03.2023 Tarihli, 32138 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.03.202319 Mart 2023 Tarihli, 32137 Sayılı Resmi Gazete

19.03.2023 Tarihli, 32137 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

18.03.2023Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Yetkili sınıflandırıcı lisansı geçerlilik süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı, bu süre, lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.Devamı >>

18.03.2023Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik (Lisans yenileme süresi üç yıla çıkarıldı)

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Lisanslı depo işletmesi lisansı yenileme süresi iki yıldan üç yıla çıkarıldı, bu süre lisans süresi bir yıl uzatılanlar için lisans süresinin bitiminden itibaren uygulanacak.Devamı >>

18.03.2023Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketlerin, alfabetik sıraya göre listesi

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan İhracat 2004/12 sayılı Tebliğ kapsamında 2023 yılında Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.Devamı >>

18.03.2023Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik (Elektronik kayıt kuruluşu lisansı yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı)

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin Elektronik kayıt kuruluşu lisansı başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Elektronik kayıt kuruluşu lisansı yenileme süresi 3 yıla çıkarıldı.Devamı >>

18.03.202318 Mart 2023 Tarihli, 32136 Sayılı Resmi Gazete

18.03.2023 Tarihli, 32136 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.03.202317 Mart 2023 Tarihli, 32135 Sayılı Resmi Gazete

17.03.2023 Tarihli, 32135 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.03.2023 İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) Uygulama Genel Tebliği

Darphane tarafından İDİS (İnşaat Demiri İzleme Sistemi) in kurulması ile; İnşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi, Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması zorunluluğu getirilmiş; İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacaktır.Devamı >>

16.03.202316 Mart 2023 Tarihli, 32134 Sayılı Resmi Gazete

16.03.2023 Tarihli, 32134 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

15.03.2023Anayasa Mahkemesi İPTAL Kararı (1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hk Kararnamede değişiklik yapan 24 nolu Kararname)

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapan 24 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 ve 2 nci maddelerinin konu bakımından yetki yönünden anayasaya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin 15.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.Devamı >>

15.03.2023Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine, Afet bölgesi ilan edilen yerlerden yapılacak başvurular ile ilgili eklenen geçici maddeyle; 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller için, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerin ithalat uygunluk yazıları başvuru yerlerini değiştirmeye 31/12/2023 tarihine kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.Devamı >>

15.03.2023Ticaret Bakanlığı Atama Kararları

15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/139 ve 2023/140 sayılı Kararlar ile;

- Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişi İlker ERTEKİN atanmıştır.

- Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cevdet BOZKURT atanmıştır.Devamı >>

15.03.202315 Mart 2023 Tarihli, 32133 Sayılı Resmi Gazete

15.03.2023 Tarihli, 32133 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

14.03.2023Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllere Bağlı İdarelerde Süre Uzatımları ve Güncelleme Talepleri Hk

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illere kayıtlı gümrük müşavirlerinin ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gereken bildirimlerinin süresinin 31.07.2023 tarihine kadar uzatılması hk.Devamı >>

14.03.2023Gümrükler Genel Müdürlüğünün Otomatik Geçici Depolama Yeri Girişi konulu yazısı

Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) aracılığıyla liman işletmesinden gelen tahliye verilerinin geçici depolama yeri giriş verisi olarak kabul edilmesi ve geçici depolama yeri giriş işlemlerinin bu veriler üzerinden, geçici depolama yerinde görevli memur tarafından otomatik olarak yapılması; bu doğrultuda hazırlanan yaygınlaştırma takvimi çerçevesinde 31.03.2023 tarihi itibariyle uygulamanın Konteyner ve Liman Takip Sistemi (KLTS) uygulanan tüm limanlarda devreye alınması hk.Devamı >>

14.03.2023Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik

2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın Fiyatların belirlenmesi başlıklı 2 nci maddesine Ülkemizde hâlihazırda perakende satışı bulunan veya perakende satış fiyatı talep edecek olan ithal ürünlerin, kaynak ürününün gerçek kaynak fiyat hesaplaması, Ülkemizde referans ürünü bulunmayan veya ülkemizde bulunan referans ürünü kaynak ürün olarak alınamayan imal eşdeğer ürünler için kaynak ülke araştırması ile ilgili fıkralar eklenmiş; perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları ile ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

14.03.2023Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik (Deprem bölgesinde görevli personel ve hizmet puanları)

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğine Deprem bölgesinde görevli personel ile ilgili geçici madde ve hizmet puanları tablosu (EK-1A) eklenmiştir.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin