cumhuriyet bayramı

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

26.01.2023İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2004/7305 sayılı İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Kararın, Tanımlar, Yetki, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, Korunma önlemi ve Yürütme başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.Devamı >>

26.01.2023Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

26.01.202326 Ocak 2023 Tarihli, 32085 Sayılı Resmi Gazete

26.01.2023 Tarihli, 32085 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.01.20232023/5 ÜGD Ek-7 kapsamında Kullanılmış Tarım Makinaları İthalatında Mart ayına kadar Tarım Uygunluk yazısı aranmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/5) nin Ek-7 sayılı listesinde yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonlu kullanılmış tarım makinelerinin ithalatında Tarım ve Orman Bakanlığı uygunluk/uygunsuzluk yazısı gümrük idarelerince 01.03.2023 tarihine kadar aranmayacak.Devamı >>

25.01.2023Özel Liman ve İskele İşlemleri Konulu Denetim (Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı)

Gümrük hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yazıda verilen konular ile liman ve iskele işlemlerine ilişkin diğer hususlarda (iş akışları, BT sistemleri, gümrük işlemleri ve gözetimine ilişkin fiziki düzenlemeler ve altyapı) görüş ve önerilerin bildirilmesi hk.Devamı >>

25.01.2023Bulgaristan, Fransa ve K. Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 Deri taklidi mensucat için damping soruşturması ve TEMİNAT

Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açılmış ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemle aynı tutarlarda teminata bağlanmasına karar verilmiştir.Devamı >>

25.01.202325 Ocak 2023 Tarihli, 32084 Sayılı Resmi Gazete

25.01.2023 Tarihli, 32084 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.01.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

24.01.2023Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: https://files.igmd.org.tr/doc/24012023-115511_bolge-mudurlugu-2022-yili-gm-sozlu-sinavipdf.pdfDevamı >>

24.01.2023Emniyet camların ithalatında gözetim uygulaması ile ilgili 2020/1 sayılı Tebliğde değişiklik

Emniyet camlarının ithalinde uygulanan gözetim ile ilgili 2020/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan değişiklikle; 7007.19.80.00.15 GTİP’li eşyanın güneş paneli üretiminde kullanılmaya mahsus olanları için, güneş paneli üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde gözetim belgesi başvurusunda 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacak.Devamı >>

24.01.2023Belirli AB ülkeleri menşeli/çıkışlı 5407, 5513, 5514, 5515, 5516 GTP li kumaşların ithalatında damping soruşturması

Belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ve belirli AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Slovenya) menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP lerinde tanımlı sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açılmıştır.Devamı >>

24.01.2023Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 5704, 5513, 5514, 5515, 5516 gtipli kumaşlar için damping soruşturması

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında sınıflandırılan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açılmış ve soruşturma süresince ilgili eşyanın ithalinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) hükümleri çerçevesinde, ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir; Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP leri altında sınıflandırılan sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat tanımlı eşyanın ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı damping soruşturması açılmış ve soruşturma süresince ilgili eşyanın ithalinde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) hükümleri çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanmakta olan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.Devamı >>

24.01.2023Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu, tarım ürünlerinden elde edilen denatüre dökme etil alkol ithalatında gözetim

1702.90.50.00.19 gtipli Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu, 2207.20.00.10.01 ve 2207.20.00.10.09 gtipli tarım ürünlerinden elde edilen denatüre dökme etil alkol ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacaktır (Yürürlük; 23/02/2023)Devamı >>

24.01.202324 Ocak 2023 Tarihli, 32083 Sayılı Resmi Gazete

24.01.2023 Tarihli, 32083 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.01.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

23.01.2023Gümrük Müşavirliği Sözlü Sınavı Duyurusu

4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük müşavirliği yazılı sınavı Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından 13/11/2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin 566 ncı maddesinde, gümrük müşavirliği yazılı sınavını kazanan adayların, Bakanlığımızca tayin edilen yer ve zamanda sözlü sınavına tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu kapsamda sözlü sınav 09/03/2023-10/03/2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. (KAYNAK: Ticaret Bakanlığı)Devamı >>

23.01.2023Destek Hizm., Tasfiye İşleri ve Döner Serm. Genel Müdürlüğünün Basılı Belge Ücretleri konulu Genelgesi (GENELGE 2023/1)

Basımı ve dağıtımı yapılan bedelli ve bedelsiz belgeler listesi ile bedelli belgelerin ücretleri hk.Devamı >>

23.01.202323 Ocak 2023 Tarihli, 32082 Sayılı Resmi Gazete

23.01.2023 Tarihli, 32082 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.01.202322 Ocak 2023 Tarihli, 32081 Sayılı Resmi Gazete

22.01.2023 Tarihli, 32081 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.01.202321 Ocak 2023 Tarihli, 32080 Sayılı Resmi Gazete

21.01.2023 Tarihli, 32080 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin