Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

31.07.2021Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat, başvuru ve kullanım esasları

4321 sayılı Karar kapsamında Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları hk.Devamı >>

31.07.2021Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Devamı >>

31.07.202131 Temmuz 2021 Tarihli, 31554 Sayılı Resmi Gazete

31.07.2021 Tarihli, 31554 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.07.2021Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (28/07/2021).

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde yer alan yağlı tohumlara ilişkin Geçici 4 ve Geçici 6 ncı maddeler kapsamındaki uygulama 31/10/2021 tarihine kadar uzatılmış olup aynı Genelgeye kabuklu mercimek ithalatına yönelik Geçici 7 nci madde eklenmiştir.Devamı >>

30.07.2021İbrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı

Coronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 2013/37 sayılı Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştırDevamı >>

30.07.2021ÇHC menşeli 7304 GTP altındaki demir ve çelikten dikişsiz çekme boruların ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması

ÇHC menşeli 73.04 GTP altında yer alan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.Devamı >>

30.07.2021Duvar Kâğıdı ve Duvar Kaplamaları ithalatında EMY muafiyeti için açılan tarife kontenjanının kullanım usul esasları

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 yer alan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk. TebliğDevamı >>

30.07.2021Geceleme hizmetleri ve bazı mal ve hizmetlerdeki KDV oranı indirim süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldı. (GM6-GM9)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6 ıncı maddesinde belirtilen hizmetler ve geçici 9 uncu maddesinde belirtilen geceleme hizmetlerindeki KDV indirim süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldı.Devamı >>

30.07.202130 Temmuz 2021 Tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazete

30.07.2021 Tarihli, 31553 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.07.2021İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(15) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Devamı >>

29.07.2021Gürcistan, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (29/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

29.07.2021İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hk. Ynt Yürürlükten kaldırıldı

19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

29.07.202129 Temmuz 2021 Tarihli, 31552 Sayılı Resmi Gazete

29.07.2021 Tarihli, 31552 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.07.2021YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar HkDevamı >>

28.07.2021Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Tebliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1 Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin listesinin 2 nolu dipnotundaki ...transit ibaresi..., ...ülkeye giriş... olarak değiştirilmesiyle, Kars Gümrük Müdürlüğü Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili olacak; Ek-3 Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde yetkili gümrüklere Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi.Devamı >>

28.07.2021Turizmi Teşvik Kanunu, Harçlar Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu (Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve kabotaj hakları, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ve niteliği, Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler, Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği...), Harçlar Kanunu (Yatlara verilen izin belgesi harçları) ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.Devamı >>

28.07.20214458 Gümrük Kanununun Geri Verme Hükümlerinde ve Diğer Bazı Kanun ve KHK da Değişiklik

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...)Devamı >>

28.07.202128 Temmuz 2021 Tarihli, 31551 Sayılı Resmi Gazete

28.07.2021 Tarihli, 31551 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.07.2021Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılması hk. YAZI.

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisinde hizmet veren Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılarak işlemlerin devamlılığı sağlanması hk.Devamı >>

27.07.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin