Son Dakika Haberler

31.07.2021Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat, başvuru ve kullanım esasları

4321 sayılı Karar kapsamında Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları hk.Devamı >>

31.07.2021Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

4161 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Bosna Hersek menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Devamı >>

31.07.202131 Temmuz 2021 Tarihli, 31554 Sayılı Resmi Gazete

31.07.2021 Tarihli, 31554 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.07.2021Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (28/07/2021).

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde yer alan yağlı tohumlara ilişkin Geçici 4 ve Geçici 6 ncı maddeler kapsamındaki uygulama 31/10/2021 tarihine kadar uzatılmış olup aynı Genelgeye kabuklu mercimek ithalatına yönelik Geçici 7 nci madde eklenmiştir.Devamı >>

30.07.2021İbrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı

Coronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 2013/37 sayılı Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştırDevamı >>

30.07.2021ÇHC menşeli 7304 GTP altındaki demir ve çelikten dikişsiz çekme boruların ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması

ÇHC menşeli 73.04 GTP altında yer alan demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.Devamı >>

30.07.2021Duvar Kâğıdı ve Duvar Kaplamaları ithalatında EMY muafiyeti için açılan tarife kontenjanının kullanım usul esasları

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 yer alan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları hk. TebliğDevamı >>

30.07.2021Geceleme hizmetleri ve bazı mal ve hizmetlerdeki KDV oranı indirim süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldı. (GM6-GM9)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6 ıncı maddesinde belirtilen hizmetler ve geçici 9 uncu maddesinde belirtilen geceleme hizmetlerindeki KDV indirim süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldı.Devamı >>

30.07.202130 Temmuz 2021 Tarihli, 31553 Sayılı Resmi Gazete

30.07.2021 Tarihli, 31553 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.07.2021İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ

Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(15) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen uygulanır. Devamı >>

29.07.2021Gürcistan, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alınmıştır.

Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği kapsamına alınmıştır (29/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer).Devamı >>

29.07.2021İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hk. Ynt Yürürlükten kaldırıldı

19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.Devamı >>

29.07.202129 Temmuz 2021 Tarihli, 31552 Sayılı Resmi Gazete

29.07.2021 Tarihli, 31552 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.07.2021YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar HkDevamı >>

28.07.2021Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri Tebliğinde Değişiklik

Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1 Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin listesinin 2 nolu dipnotundaki ...transit ibaresi..., ...ülkeye giriş... olarak değiştirilmesiyle, Kars Gümrük Müdürlüğü Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar demiryolu ile gelen veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili olacak; Ek-3 Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde yetkili gümrüklere Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi.Devamı >>

28.07.2021Turizmi Teşvik Kanunu, Harçlar Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu (Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve kabotaj hakları, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespiti ve niteliği, Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi ve diğer işlemler, Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği...), Harçlar Kanunu (Yatlara verilen izin belgesi harçları) ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapıldı.Devamı >>

28.07.20214458 Gümrük Kanununun Geri Verme Hükümlerinde ve Diğer Bazı Kanun ve KHK da Değişiklik

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. (4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun...)Devamı >>

28.07.202128 Temmuz 2021 Tarihli, 31551 Sayılı Resmi Gazete

28.07.2021 Tarihli, 31551 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.07.2021Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılması hk. YAZI.

Altaş Ambarlı Liman Tesisleri içerisinde hizmet veren Veri Giriş Salonunun mesai bitimi sonrasında da açık bırakılarak işlemlerin devamlılığı sağlanması hk.Devamı >>

27.07.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 27/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

27.07.202127 Temmuz 2021 Tarihli, 31550 Sayılı Resmi Gazete

27.07.2021 Tarihli, 31550 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.07.202126 Temmuz 2021 Tarihli, 31549 Sayılı Resmi Gazete

26.07.2021 Tarihli, 31549 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.07.202125 Temmuz 2021 Tarihli, 31548 Sayılı Resmi Gazete

25.07.2021 Tarihli, 31548 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.07.202124 Temmuz 2021 Tarihli, 31547 Sayılı Resmi Gazete

24.07.2021 Tarihli, 31547 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.07.2021İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması hk.

Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile 4411 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar", 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ" ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmiş, bu çerçevede söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği ilgili kayıtlı duyurumuzla iletilmişti.

Bu defa Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı ve 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başvuru evraklarının e-posta ile kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Söz konusu başvurular için aşağıda yer alan süreçlerin izlenmesi gerekmektedir:

1- Beyanname girişinin yapılıp onay masasına gönderilmesi,

2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4410-4411" sekmesinde aşağıdaki başvuru evraklarının sadece PDF formatında yüklenmesi ve kaydedilmesi,

Başvuru Evrakları:
Ülke-GTİP-Net KG-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
Beyanname Taslağı
İhracat Faturası
Kapasite Raporu
Taahhütname
Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)

3- Onay masasından onaylanan başvuruların beyanname ödeme ekranından takip edilmesi. (KAYNAK: Ege İhracatçı Birlikleri)Devamı >>

19.07.2021İhracatı Kaydı Bağlı Mallarla (4410-4411) İlgili Belgelerin Elektronik Ortama Aktarılması hk.

Bilindiği üzere, 4410 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar” ile 4411 GTİP'li "Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar", 04/06/2021 tarihli 31501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat: 2021/5 sayılı Tebliğ ile İhracat:2006/7 sayılı "İhracı Kayda Bağlı Mallara ilişkin Tebliğ" ekinde yer alan "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmiş, bu çerçevede söz konusu ürünlerin ihracatına sadece Koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB) tarafından kayıt verildiği ilgili kayıtlı duyurumuzla iletilmişti.

Bu defa Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, söz konusu uygulamanın başvuru sürecinin elektronik ortama aktarıldığı ve 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başvuru evraklarının e-posta ile kabul edilmeyeceği bildirilmiştir.

Söz konusu başvurular için aşağıda yer alan süreçlerin izlenmesi gerekmektedir:

1- Beyanname girişinin yapılıp onay masasına gönderilmesi,

2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4410-4411" sekmesinde aşağıdaki başvuru evraklarının sadece PDF formatında yüklenmesi ve kaydedilmesi,

Başvuru Evrakları:
Ülke-GTİP-Net KG-Ürün adı içeren Talep Dilekçesi
Beyanname Taslağı
İhracat Faturası
Kapasite Raporu
Taahhütname
Ortaklık Yapısını Gösteren Belge (Talep sahibi firma imalatçı değil ise)

3- Onay masasından onaylanan başvuruların beyanname ödeme ekranından takip edilmesi. (KAYNAK: Ege İhracatçı Birlikleri)Devamı >>

19.07.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 17/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 17/7/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

19.07.202119 Temmuz 2021 Tarihli, 31546 Sayılı Resmi Gazete

19.07.2021 Tarihli, 31546 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.07.202118 Temmuz 2021 Tarihli, 31545 Sayılı Resmi Gazete

18.07.2021 Tarihli, 31545 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.07.2021Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 Md hk. YAZI

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesine göre menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine sunulması gerektiği hk.Devamı >>